הסבר על התמונה

מתלה אביזרים לתינוק כפי שפורסם במגזין בד ועוד